(1)
Kholisotin, L.; Lastaria, L. Fungsi Kesantunan Berbahasa Dalam Interaksi Guru Dan Murid Di Lingkungan MIS Al Jihad Palangka Raya. anterior 2017, 17, 52-59.