Kholisotin, L., & Lastaria, L. (2017). Fungsi Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi Guru dan Murid di Lingkungan MIS Al Jihad Palangka Raya. Anterior Jurnal, 17(1), 52-59. https://doi.org/10.33084/anterior.v17i1.27