Kholisotin, Lilik, and Lastaria Lastaria. 2017. “Fungsi Kesantunan Berbahasa Dalam Interaksi Guru Dan Murid Di Lingkungan MIS Al Jihad Palangka Raya”. Anterior Jurnal 17 (1), 52-59. https://doi.org/10.33084/anterior.v17i1.27.