Kholisotin, L. and Lastaria, L. (2017) “Fungsi Kesantunan Berbahasa dalam Interaksi Guru dan Murid di Lingkungan MIS Al Jihad Palangka Raya”, Anterior Jurnal, 17(1), pp. 52-59. doi: 10.33084/anterior.v17i1.27.