Kholisotin, L., and L. Lastaria. “Fungsi Kesantunan Berbahasa Dalam Interaksi Guru Dan Murid Di Lingkungan MIS Al Jihad Palangka Raya”. Anterior Jurnal, Vol. 17, no. 1, Dec. 2017, pp. 52-59, doi:10.33084/anterior.v17i1.27.