[1]
Qamariah, N. and Yanti, R. 2018. Uji Kuantitatif Kadar Zat Besi dalam Tumbuhan Kelakai dan Produk Olahannya. Jurnal Surya Medika (JSM). 3, 2 (Feb. 2018), 32-40. DOI:https://doi.org/10.33084/jsm.v3i2.96.