Qamariah, N., and R. Yanti. “Uji Kuantitatif Kadar Zat Besi Dalam Tumbuhan Kelakai Dan Produk Olahannya”. Jurnal Surya Medika (JSM), Vol. 3, no. 2, Feb. 2018, pp. 32-40, doi:10.33084/jsm.v3i2.96.